Vælg Klogt: Vælg Klogt laver anbefalinger til behandlinger, undersøgelser og procedurer, man skal undgå, fordi det er unødvendigt eller ikke er til gavn for patienter. I vil derfor opleve, at vi f.eks. i visse situationer vil afvise undersøgelser eller såkaldte helbredstjek, der ikke er en klar indikation for. I kan læse mere om det på følgende hjemmeside: www.vaelgklogt.dk